Aktuality

Aktuality

Vyrovnávací kurzy a kurzy odbornosti v plném proudu

Od 10.10.2011 se realizují 3 vyrovnávací kurzy a 6 odborných kurzů:

ANJ:

 • 2 Vyrovnávací kurzy - lektoři Helene Pammer a Mgr. Holý, přihlášeno 34 žáků (25ch, 8d)
 • 1 kurz Elektrotechnika – lektor Mgr. Holý, přihlášeno 36 žáků (35ch, 1d)
 • 1 kurz Logistika – lektor - PaedDr. Mužíková, přihlášeno 17 žáků (7ch, 10d)
 • 1 kurz Strojírenství – lektor Mgr. Pástor, přihlášeno 15 žáků (15ch)                                                        

NEJ:

 • 1 Vyrovnávací kurz - lektor Helene Pammer, přihlášeno 7 žáků (6ch, 1d)
 • 1 kurz Elektrotechnika – lektor Helene Pammer, přihlášeno 6 žáků (6ch)
 • 1 kurz Logistika – lektor Helene Pammer, přihlášeno 5 žáků (3ch, 2d)
 • 1 kurz Strojírenství – lektor Mgr. Belicová, přihlášeni 4 žáci (4ch)
01. 01. 2012 / Pástor Gejza

Cyklus seminářů LMS Moodle uzavřen

Ve dnech 16. a 22. 12. 2011 se konaly poslední semináře z cyklu věnovaného využití  LMS Moodle ve výuce nejen cizích jazyků. O seminářích si můžete přečíst podrobněji, nebo se podívat na fotogalerii.

22. 12. 2011 / Pokorný Miroslav

Prezentace firmy Emerson Climate Technologies

Dne 13. 12. 2011 proběhla ve sborovně školy prezentace firmy Emerson Climate Technologies. O akci si můžete přečíst podrobněji.

16. 12. 2011 / Pokorný Miroslav

Pozvánka na prezentaci firmy Emerson Climate Technologies

V rámci projektu CJPP pořádáme dne 13.12.2011 prezentaci firmy Emerson Climate Technologies. Představitelé této firmy ve své prezentaci představí jazykové požadavky, které zahraniční firmy se sídlem v ČR mají na zájemce o práci ve firmě. Zveme všechny studenty především ze 3. ročníků – frekventanty kurzů „odbornost“ , ale také všechny ostatní zájemce. Jedná se o jedinečnou akci, která se nebude v nejbližší době opakovat. Po prezentaci bude následovat beseda o práci ve firmě – o jazykových dovednostech, které jsou v dnešní době naprosto nevyhnutelné. Prezentace se bude konat ve sborovně školy a začíná v 14:30.

Těšíme se na Vaši účast.

RT projektu CJPP

12. 12. 2011 / Belicova Naděžda

4. pracovní setkání Vyškov

Dne 14. 10 2011 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá pracovní schůzka, tentokrát na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vyškově. O setkání si můžete přečíst podrobněji, nebo se podívat na fotogalerii.

12. 12. 2011 / Pokorný Miroslav

Nový LMS Moodle projektu CJPP

Od 1. 10. 2011 je možno vstupovat na nový LMS Moodle upravený čistě pro potřeby projektu CJPP. Moodle se nachází na cjpp-moodle.spsbv.cz a do jednotlivých kurzů lze vstoupit pomocí hesla pro hosta (Přihlásit se jako host). Máte-li jakékoliv návrhy, připomínky či materiály, zasílejte je prosím na e-mailovou adresu holy@spsbv.cz.

Seznam kurzů dostupných hostům:

 • Vyrovnávací modul – angličtina (heslo: VMANJ) (kompletní kurz určený pro rekapitulaci učiva základní školy včetně poslechových cvičení)
 • Vyrovnávací modul – němčina (heslo: VMNEJ) (kompletní kurz určený pro rekapitulaci učiva základní školy)
 • English for Electrical Engineering (heslo: EEE) (kurz je ve fázi výstavby)
 • English for Logistics (heslo: EL) (kurz je ve fázi výstavby)
 • English for Mechanical Engineering (heslo: EME) (kurz je ve fázi výstavby)
 • Deutsch für Fächer (heslo: DF) (kurz je ve fázi výstavby)
 • Různé: Useful Links for English Learners (heslo: ULEL) (zde naleznete odkazy na stránky s online cvičeními apod.)
 • Různé: Bits’n’pieces (heslo: BNP) (zajímavosti (nejen) technického rázu ze světa)
04. 10. 2011 / Belicova Naděžda

Rekapitulace výsledků projektu CJPP ve školním roce 2010/2011

V červnu 2011 skončila 1. část vzdělávacího projektu, který všichni známe pod názvem CJPP – tedy Cizí jazyky pro praxi. Tento projekt , který je spolufinancovaný z prostředků EU, nám umožnil další zkvalitnění technického vybavení jazykových učeben – 24 nových počítačů, 2 interaktivní tabule, klimatizaci, ... [pokračování]

12. 09. 2011 / Belicova Naděžda

3. pracovní setkání spolupracujících škol

17 pedagogů z SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav, SOŠ a SOU Vyškov a hostující SPŠ Jedovnice projednávalo dne 24.6.2011 koncepci odborných modulů a obsah a formu studijních materiálů které se budou ve školním roce 2011/12 ověřovat v odborných kurzech na břeclavské průmyslovce.

30. 08. 2011 / Pástor Gejza

Školení Excel

Dne 29.6.2011 7 členů realizačního týmu absolvovalo školení pro práci s novou verzí tabulkového kalkulátoru MS Excel.

29. 08. 2011 / Pástor Gejza

Vyrovnávací kurzy ukončeny

Předáním certifikátů byly ukončeny vyrovnávací kurzy. Úspěšně absolvovalo a certifikáty obdrželo 44 žáků (38 chlapců a 6 dívek). Lektoři ve svých hodnoceních i žáci v závěrečných dotaznících konstatovali opodstatněnost a užitečnost kurzů.

29. 08. 2011 / Pástor Gejza