Prezentace firmy Emerson Climate Technologies

Jak je to s cizími jazyky v praxi aneb kolik řečí znáš, tolik šancí máš Setkání se zástupkyní firmy Emerson Climate Technologies – manažerkou lidských zdrojů této firmy, které se uskutečnilo dne 13. 12. ve sborovně školy, dalo za pravdu českému přísloví: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.

Mgr. Soňa Križanová-Veselá ve své prezentaci seznámila všechny účastníky s místem mikulovské firmy Emerson v nadnárodní korporaci, jejíž je součásti. Potom nám představila i výrobní program. Podstata prezentace však spočívala v tom, že naše žáky seznámila s principy přijímacího řízení, ve kterém velmi podstatnou roli hraje především znalost cizích jazyků. Pokud se o jednu pozici ucházejí dva zájemci se stejným potencionálem technických znalostí, rozhodují jazykové dovednosti. V této firmě je povinná angličtina a druhý cizí světový jazyk je od určitých pozicí naprostou samozřejmostí. Mgr. Križanová-Veselá vysvětlovala, proč je znalost jazyka prioritou – korespondence se vede pouze v cizím jazyce / překlady mohou zamlžit a posunout význam celého sdělení. Jednání řidících složek firmy jsou vedena výlučně v cizím jazyce. Připomněla, že kvalitní jazykové znalosti získané při studiu na střední (event. vysoké škole) umožní rychlejší karierní postup, zahraniční stáže a služební cesty,...

Prezentace byla opravdu velmi kvalitní, přednášející zaujala nejen svou fundovaností, ale i velmi příjemným projevem a pohotovostí, s níž zodpovídala položené dotazy. Byť se setkání konalo až po vyučování, zúčastnilo se jej 25 studentů, kteří projevili živý zájem.