Seminář pro využití LMS Moodle ve výuce

Semináře pro využití LMS Moodle ve výuce Ve dnech 16. a 22. 12. 2011 se konaly poslední semináře z cyklu věnovaného využití LMS Moodle ve výuce nejen cizích jazyků.

Semináře dne 16.12. se zúčastnili jazykáři a lektorem byl jeden z nás, Mgr. Pavel Holý. Jeho citlivý přístup k frekventantům a metodicky propracovaná příprava zabezpečily, že 2 hodiny strávené u počítačů, byť byl adventní pátek, utekly jako voda.

Zopakovali jsme si dosavadní poznatky, naučili jsme se vkládat texty, obrázky, atd.

Neocenitelnou službu prokázali také asistenti projektu, kteří pomohli tam, kde jsme pomoc potřebovali.

Seminář dne 22.12.2011 byl zaměřen na pokročilejší dovednost - vytváření testů. Lektorem byl Mgr.Kovařík, učitel ICT. Kromě lektorů odborných kurzů se jej zůčastnili také asistenti-žáci, kteří budou pomáhat vkládat testy vytvořené lektory do kurzů na projektovém LMS Moodle.

Po vyhodnocení celého cyklu seminářů budou úspěšným absolventům předány certifikáty.

Fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii.