Aktuality

Aktuality

Učitelé obdrželi certifikáty

Dne 1.6.2011 se uskutečnilo poslední školení z prvního cyklu "Práce s interaktivní tabulí". 9 učitelů, kterí absolvovali minimálně 3 ze 4 školení a vypracovali závěrečný úkol, obdrželo certifikáty. Doufáme, že získané informace  a dovednosti v co nejvyšší míře využijí ve své pedagogické práci.

29. 08. 2011 / Pástor Gejza

Dne 1.6.2011 se uskuteční dlouho odkládaný poslední z prvního cyklu seminářů "Využití interaktivní tabule ve výuce jazyků". Lektor Mgr.Holý shrne dosavadní náplň a s účastníky probere specifické oblasti, ve kterých mají učitelé mají problémy ve výuce. Jsme přesvědčeni o tom, že získané vědomosti a dovednosti zpestří a zkvalitní výuku jazyků na naší škole. V případě zájmu učitelů je připraven i druhý cyklus. Účastníci, kteří úspěšně absolvovali celý cyklus, dostanou osvědčení.

27. 05. 2011 / Pástor Gejza

Nová klimatizace

Dne 29.4.2011 byla firmou Radek Prajka Elektrochladírenský servis Břeclav předána do užívání klimatizace v učebně č.251. Hodnota dodávky je 139.920,- Kč. Konečně budeme moci využívat tuto podkrovní učebnu zejména v květnu a červnu, když budou vysoké venkovní teploty. Doufáme, že se podaří zajistit prostředky i na pořízení klimatizace do vedlejší počítačové jazykové učebny č.250, kde byly počíače instalovány letos a proto předpokládáme, že se projeví podobné problémy jako byly v multimediální jazykové učebně č.251.

03. 05. 2011 / Pástor Gejza

2. Pracovní setkání spolupracujících škol

Ve dnech 4.a 5.3. 2011 na SOŠP E.Beneše a SOU Břeclav přivítáme zástupce SPŠ z Jedovnice a SOŠ a SOU z Vyškova, které s námi spolupracují v rámci projektu CJPP. Setkání se bude konat v jazykových učebnách. Cílem tohoto setkání je koncipovat náplň modulu "odbornost" v oborech elektrotechnika (3 zaměření), strojírenství (2 zaměření) a provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na logistiku.

04. 03. 2011 / Pástor Gejza

Dne 2.11.2010 se frekventanti vyrovnávacích modulů v anglickém a německém jazyce zúčastnili přednášky na téma JAK SE UČIT. Ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav Mgr. Vladimíra Houšťová se studentům prvních ročníků snažila poutavou formou pomoci s problémy, které se často objevují při přechodu ze základní na střední školu a poradit se zefektivněním samotného procesu učení. Ve dvouhodinové přednášce zazněla například témata výběru vhodné doby pro domácí přípravu, přestávek při procesu učení, stanovení si priorit, křivky zapomínání, užívání mnemotechnických pomůcek. Příjemnou atmosféru listopadového odpoledne okořenila řada konkrétních, často velmi vtipných příkladů. Je potěšitelné, že ani studenti nezůstali pouze pasivními posluchači a četnými dotazy vyjádřili svůj zájem o problematiku efektivního učení. Závěrem můžeme konstatovat jediné – akce se vydařila.

30. 11. 2010 / Pástor Gejza

Dne 11.11. 2010 se konal seminář pro vyučující cizích jazyků, který vedl Mgr. Milan Kovařík. tento seminář navazoval na školení z června 2010. Hlavním tématem byla práce v prostředí LMS Moodle. Frekventanti se naučili vytvářet testy a vyhodnocovat je. Seminář byl velmi zajímavý a proběhl ve vysokém pracovním nasazení.

23. 11. 2010 / Pástor Gejza

V úterý dne 2.11.2010 se pro účastníky vyrovnávacích kurzů uskuteční přednáška Mgr.Vladimíry Houšťové, ředitelky Predagogicko-psychologické poradny Břeclav na téma - jak zvládnout studium cizích jazyků a problémy spojené s přechodem ze základní na střední školu. Přednáška začíná ve 14,35 ve sborovně školy.

26. 10. 2010 / Pástor Gejza

V úterý dne 12.10.2010 se od 13,00 hod. uskuteční v jazykové učebně č.250 další z řady seminářů k používání interaktivní tabule ve výuce jazyků.Zopakujeme si dosavadní nabyté dovednosti a prodiskutujeme kromě jiného i možnosti využítí tabule v různých aktivitách.

11. 10. 2010 / Pástor Gejza

V úterý dne 7.9.2010 se od 14,00 do 17 hod.uskutečníl v učebně č.250 seminář používání SW Smart Classroom Suite.Lektorka Mgr.Veronika Biskupová s námi zopakovala základy práce s interaktivní tabulí Smart Board a programem Smart Notebook a studentskou verzí Smart Notebook SE. Pak jsme se seznámili s funkcemi a ovládáním jazykové laboratoře Smart Sync a na závěr stručně i s poslední součástí Smart Classroom Suite - Smart Assess.Teď už záleží jen na nás, jak se nám podaří tyto informace a programy používat ve výuce. Další semináře rozšiřující naše základní znalosti a dovednosti připravujeme a budeme o nich na tomto místě včas informovat.

08. 09. 2010 / Pástor Gejza

V úterý dne 7.9.2010 se od 14,00 uskuteční v učebně č.250 seminář používání SW Smart Classroom Suite pro všechny, kteří v této učebně budou chtít učit. V rámci projektu Cizí jazyky pro praxi byly do učebny č.250 pořízeny PC a instalován speciální SW s funkcí jazykové laboratoře. Ti učitelé, kteří budou v této učebně chtít vyučovat a zejména ti, kteří už absolvovali školení základů používání interaktivní tabule v této učebně, by se měli tohoto semináře zúčastnit. V případě dotazů se obracejte na Mgr.Pástora.

02. 09. 2010 / Pástor Gejza