Závěrečná konference projektu CJPP

Dne 22. 6. 2012 se v odpoledních hodinách v audiovizuální učebně konala závěrečná konference projektu CJPP, který probíhal v naší škole téměř 3 roky. Tohoto posledního setkání se zúčastnilo 55 učitelů, zaměstnanců a studentů, kteří byli s projektem propojeni. Přivítali jsme také hosty, kterými byli zástupci města, hospodářské komory, vedení školy a samozřejmě zástupci spolupracujících škol.

Hlavním cílem bylo prezentovat výsledky, kterých jsme v projektu dosáhli. Jak už sám pracovní název projektu prozrazuje CIZÍ JAZYKY PRO PRAXI, zaměřili jsme se především na zvýšení jazykové vybavenosti v oblasti odbornost. Kurzy odbornost byly určeny studentům třetích ročníků. Vzhledem k tomu, že na naší škole je možnost studovat několik zaměření, nebyla tato práce nijak jednoduchá a vyžadovala velmi úzkou spolupráci i s učiteli odborných předmětů, kterým takto chceme poděkovat. Druhým cílem, který je ovšem neméně důležitý a významný, byly tzv. vyrovnávací kurzy určené pro studenty prvních ročníků, zde se lektoři zaměřili na vyrovnání rozkolísaných jazykových znalostí a dovednosti, se kterými přicházejí žáci ze základních škol.

Program konference zahájila zástupkyně ředitele, Mgr. Jarmila Uhlířová a potom již následovala prezentace manažera projektu, Mgr. Pástora, který představil genezi projektu, v průřezu zrekapituloval jeho průběh a seznámil s dosaženými výsledky. Připomněl významné akce, které projekt provázely, ale zdůraznil i ekonomický přínos projektu pro školu – především moderní vybavení 2 jazykových učeben. Mgr. Holý ve své prezentaci ukázal, kde lze najít veškeré materiály, které byly v rámci projektu vytvořeny. Studenti představili v krátkých prezentacích odborné okruhy, kterými se asi ve 30 vyučovacích hodinách seznámili. Následovala vystoupení hostů – ing. Šindelář z hospodářské komory potvrdil správnost našeho cíle – zvýšit jazykovou vybavenost, která je dnes nezbytnou podmínkou úspěšnosti na trhu práce. Také zástupci spolupracujících škol, ředitelka Ing. Pernicová z Jedovnic a Ing. Kolář z Vyškova, ve svých vystoupeních ocenili přínos projektu pro zdokonalení výuky cizích jazyků. Na závěr Mgr. Pástor poděkoval celému realizačnímu týmu za precizní práci a vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry, která byla důležitou podmínkou pro zdárný průběh projektu.

Po oficiální části následovala volná diskuse, ve které padly další přísliby spolupráce a zrodily s i nové nápady, které by mohly pomoct zkvalitnit výuku a motivovat studenty k ještě aktivnějšímu přístupu ke studiu.

Co říct závěrem? Cosi krásného a dobrodružného skončilo, zanechali jsme za sebou veliký kus práce, který není jen formální, ale skutečný a který se jistě stane důležitou součásti výuky i v příštích letech.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.