S CJPP do OTISu

Dne 15.5.2012 se konala další z „domácích“ exkurzí, tentokrát Mgr. Gejza Pástor zorganizoval návštěvu jednoho z největších strojírenských podniků v našem regionu – firmy OTIS. 24 studentů oboru strojírenství v doprovodu vyučujících – Ing. Josefa Spěváka a Mgr. Gejzy Pástora zhlédlo nejen výrobní haly, kterými je provedl pan Petránek, navštívili předváděcí halu tzv. showroom, kde vyzkoušeli jízdu na eskalátorech a travelátorech (chodníky). Výtahové kabiny, které se zde dříve vyráběly, připomněly jen nefunkční modely.

Tato exkurze se konala v rámci jazykového projektu CJPP, proto bylo úhelným kamenem seznámení studentů s jazykovými požadavky, které firma na stávající, ale především nastupující zaměstnance klade. Každý uchazeč prochází jazykovým testováním, požadována je především znalost angličtiny. Technická dokumentace, se kterou ve firmě pracují, je výhradně v tomto jazyce. Naši studenti měli možnost do dokumentů nahlédnout a ověřit si to, co jim pí Staňková, manažerka lidských zdrojů (HR - human resources), ve své prezentaci zdůraznila – bez kvalitní znalosti cizího jazyka není šance na dobře placené místo a na možnost kariérního růstu.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.