Projektový den CJPP

 16. května 2012 se uskutečnil Projektový den, při kterém byl demonstrován dosavadní průběh jazykového projektu CJPP. Tento projekt probíhá na naší škole už druhý rok a o jeho činnosti jste průběžně informováni. Jednou z aktivit, ke které se realizátoři zavázali, bylo i uspořádání Projektového dne. V audiovizuální učebně se sešli především studenti třetích ročníků, ale i další zájemci z řad žáků i učitelů školy. Cíl byl jasný -  představit materiály, které byly během dvou roků vytvořeny a které pomohly a také pomohou studentům zdokonalit se v cizím jazyce, vyrovnat hendikep, se kterým přicházejí ze základních škol, ale především připravit je pro praxi. Program Dne zahájil ředitel školy, potom Mgr. Pástor představil genezi vzniku projektu, rozkryl finanční stránku, demonstroval nové vybavení, představil i další možnosti využití učeben. Mgr. Pavel Holý ve svém příspěvku žáky seznámil s materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu na projektovém LMS Moodle a způsobem přístupu do jednotlivých kurzů. Studenti sami prezentovali některé kapitoly ze svých odborných kurzů z oblasti logistiky, strojírenství a elektrotechniky. Na závěr byla v krátké prezentaci představena i zahraniční odborná exkurze, která se uskuteční v červnu 2012 a bude poslední aktivitou projektu. Celkem se Dne zúčastnilo 121 studentů a 20 vyučujících. Každý z nich dostal na závěr občerstvení a malý dárek. Myslíme, že se Projektový den CJPP vydařil a že velmi dobře splnil svůj účel.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.