Návštěva Technického muzea ve Vídni

21.12.011 jsme našim studentům – především frekventantům „odborných“ kurzů - nadělili krásný vánoční dárek. Spolupráce mezi vedením školy a projektem CJPP umožnila zorganizovat jednodenní exkurzi do Technického muzea ve Vídni.

Účastníci exkurze měli možnost prohlédnout si povšechně celé muzeum, ale především se věnovat těm oddělením, která jsou spojena s jejich budoucí profesí nebo koníčky. Proto nejčastěji navštěvovanými sekcemi byly – lokomotivy a železniční doprava, ale také oddělení věnované motorismu a automobilismu. Letos byla nosným tématem lékařská technika a její rozvoj. Žasli jsme nad miniaturizací přístrojů, které zachraňují nebo prodlužují lidský život.

Exkurze byla i podle slov účastníků velmi zajímavá. Snad největší úspěch slavila centra, ve kterých s i mohli vlastníma rukama osahat věci, které znají jen z obrázků a vitrín.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.