Využití interaktivní tabule ve výuce

První cyklus vzdělávání učitelů byl 1. 6. 2011 úspěšně dokončen

Dne 1. 6. 2011 proběhl  poslední seminář z prvního cyklu workshopů, školení a seminářů zaměřených na využití moderní techniky ve výuce jazyků.

Konkrétně byl tento cyklus, který proběhl pod vedením Mgr. Pavla Holého, orientován na využití  interaktivní tabule ve výuce.

 Po shrnutí a oživení všech získaných poznatků přistoupili účastníci k samostatné práci. Podmínkou pro udělení osvědčení bylo vytvořit v programu Smart notebok  jednoduchou, ale funkční prezentaci, kterou bude možno využít ve výuce.

 Někteří byli s prací hotovi brzy, jiní se trošku trápili, ale lektor byl velmi vstřícný, proto na konci semináře mohlo být předáno osvědčení všem účastníkům.

I když byl seminář určen především pro „jazykáře“, zúčastnili se jej i vyučující přírodovědných předmětů – MAT,FYZ,CHE a také učitelé odborných předmětů – EKO.

V druhém, následném cyklu se zaměříme na rozšiřování a zdokonalování nabytých dovedností. Vzhledem k tomu, že atmosféra byla velmi přátelská, lektor se věnoval každému účastníkovi zcela individuálně, každý mohl pracovat svým tempem, už se těšíme na další pokračování. 

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.