Školení k využití I-A tabule

SEMINÁŘ K VYUŽÍVÁNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE V JAZYKOVÉM VYUČOVÁNÍ, ALE NEJEN V NĚM

31.8.2010 jsme zahájili sérii seminářů, které vyučující postupně přivedou k bezproblémové práci s interaktivní práci s interaktivní tabulí a systémem Smart board classroom suite. Interaktivní tabule je pro všechny vyučující velkou neznámou, proto jsme velmi rádi přivítali Mgr. Janu Peřinovou z firmy AV media, která nás provedla úskalími této moderní vyučovací pomůcky. Pro začátek jsme se alespoň přestali bát.

Při tomto semináři se frekventanti stali žáky a vlastníma rukama si osahali možnosti, které tabule skýtá. Jeden seminář je málo, proto jsme se rozhodli, že požádáme o AV mediu o další seminář,ve kterém si všechno nejprve zopakujeme a pokročíme dál.