3. pracovní setkání Jedovnice

Dne 24. 6. 2011 se uskutečnilo již třetí pracovní setkání škol spolupracujících na projektu CIZÍ JAZYKY PRO PRAXI. 17 účastníků – vyučujících cizích jazyků a odborných předmětů se tentokrát sešlo na půdě SPŠ v Jedovnicích. Program tohoto setkání byl zaměřen na 2. realizační fázi projektu – přípravu modulu “Odbornost” v oborech elektro, strojírenství a logistika. Po prohlídce školního areálu hostitelské školy manažer projektu Mgr. Gejza Pástor novým členům týmu – učitelům odborných předmětů projekt stručně představil a předvedl fórum tvůrců materialů na webových stránkách projektu. Následovala hlavní část programu – projednávání koncepce odborných modulů a odborných kurzů,  které na naší škole odstartují v říjnu 2011. Celé jednání směřovalo k jedinému cíli – stanovení postupu tvorby odborných učebních materiálů. Ty by měly jednoduchou a názornou formou pomoci učitelům cizích jazyků při výuce dané odbornosti v angličtině či němčině a studentům usnadnit vstup na trh práce zejména u zahraničních firem. Další pracovní setkání zástupců  spolupracujících škol proběhne na podzim u našich partnerů ve Vyškově.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.