Úvodní konference projektu

9. dubna se konalo slavnostní zahájení projektu, který jsme pracovně nazvali Cizí jazyky pro praxi. Mgr. Gejza Pástor, manažer projektu a jeho duchovní otec, projekt představil, vysvětlil jeho přínos pro studenty i pro školu. Připomněl i úspěchy, kterých jsme dosáhli v minulém, již ukončeném projektu. Našeho slavnostního setkání se zúčastnili i mnozí hosté, kteří v regionu zastávají významné posty. Také jsme přivítali zástupce spolupracujících škol a dohodli další postupné kroky naší spolupráce. Celé odpoledne bylo zakončeno malým rautem, kdy při neformální zábavě byly dohodnuty další podstatné kroky,které náš projekt posunou dopředu.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.