Březen 2010

17. 3. 2010

Projekt: NOVÉ METODY A FORMY PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ NA SOŠ

Od března 2010 se na naší škole rozjíždí nový projekt, pracovně jsme jej nazvali „Cizí jazyky pro praxi“ a pod tímto názvem vás o něm budeme průběžně informovat. Co vám i nám přinese? To je jistě otázka, která všechny zajímá. Proto nám dovolte projekt v krátkosti představit.

Nejdůležitějším cílem je posílit výuku cizích jazyků, i vy jste si jistě uvědomili, že cizí jazyky jsou jedním z klíčů k úspěchu a že vaše znalosti a dovednosti mnohdy pokulhávají. Pro příští prváky již trošku umetáme cestičku – těm, jejichž znalosti a dovednosti nebudou odpovídat vstupní úrovni, připravujeme vyrovnávací kurz, ve kterém doplní mezery a získají potřebné sebevědomí tak důležité pro další úspěšné studium.

Na Střední škole člověk přemýšlí co dál. Když vstoupím do praxe, budu potřebovat především odborné dovednosti a znalosti, hned na druhém místě jsou, podle vyjádření zaměstnavatelů, znalosti jazykové, nejen všeobecné, ale i specifické. Proto se pro třeťáky připravuje kurz „odbornost“, ve kterém poodhalíme taje a úskalí odborného jazyka a usnadníme cestu nejen do praktického života, ale i pro studium na vysokých školách. Zpočátku půjde o obory elektrotechnické a logistické.

Peníze, které projekt přinese do školy, znamenají i možnost dalšího technického vybavení. Jistě nám dáte za pravdu, že výuka jazyků v nových učebnách je příjemnější a variabilnější, proto chceme v tomto trendu pokračovat, to znamená nákup dalších počítačů, vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi,…

Dalším lákadlem projektu budou asi odborné exkurze – navštívíme podniky, ve kterých je jednacím jazykem angličtina nebo němčina a také zajímavé destinace v zemích, kde se oběma jazyky mluví.

V projektu počítáme i se zapojením studentů, kteří si mohou přivydělat „pár korun“ ve funkcích asistentů. Nabízíme nejen zajímavou práci, ale i příjemný kolektiv a také osobní profesní růst studentů – práce s moderní technikou, posílení jazykových dovedností…

To je tedy velmi stručné představení našeho projektu, informace o všem novém najdete na www stránkách projektu, o jejich spuštění vás budeme informovat na RS.

23. 3. 2010

Hledáme studenty a studentky, kteří mají zájem o placenou spolupráci na projektu "Cizí jazyky pro praxi"

V prvním článku jsem vás informovali, že se na naší škole rozjíždí nový projekt, který je zaměřený na podporu jazykové výuky, zdokonalení jazykových kompetencí a také jsme vás informovali, jaké výhody projekt nabízí.
Nyní podrobněji k možnostem vaší aktivní spolupráce. Projekt bude realizován po dobu dvou a půl roku - od března 2010 do června 2012. V tomto období se budou konat konference, work-shopy, setkání, semináře a exkurze, které je třeba připravit, pomoci s jejich realizací, vytvořit nástěnky a informační tabule o těchto akcích. Tato práce vyžaduje samostatnost, kreativitu a organizační schopnosti.

Hlavním cílem projektu je však příprava doplňkových studijních materiálů, které pomohou prvákům ve vyrovnávacím kurzu a třeťákům v kurzu nazvaném odbornost. Tyto materiály samozřejmě vytvoří učitelé, ale hledáme šikovné studenty, kteří dokáží připravené materiály „překlopit“ do podoby vhodné pro e -learningovou výuku a pro jejich využití na interaktivní tabuli.

Domníváme se, že se jedná o zajímavou a rozmanitou práci, při které můžete využít své dovednosti a znalosti z práce s výpočetní technikou.

Proto žádáme ty, kteří by měli zájem a chtěli se dozvědět o projektu a práci „asistentů“ více, aby se přihlásili v kabinetě 254, nebo na e-mail belicova@spsbv.cz do 6. 4. 2010.

Ze studentů, kteří projeví zájem, vybereme ty, kteří nás přesvědčí o seriozním přístupu a chuti do práce.

Vybraní asistenti budou nejen finančně ohodnocení, ale budou mít také přednostní právo účastnit se exkurzí a dalších akcí souvisejících s projektem.

Těšíme se na vás.

Manager projektu Mgr. Gejza Pástor.