Základní informace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Nové metody a formy podpory cizích jazyků na SOŠ

Zkrácený název: Cizí jazyky pro praxi

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0167

Celková výše finanční podpory: 5 497 041,72

Zahájení realizace: 18.2.2010

Konec realizace: 30.6.2012 

Aktivity projektu zkvalitní výuku cizích jazyků (CJ) na naší škole a lépe připraví žáky do praxe. Cílem bude  vyřešit tyto 2 problémy:

  1. Vytvořit a ověřit výukové materiály pro odbornou část výuky CJ (pro anglický a německý jazyk),  které chybějí na trhu.
  2. Vytvořit a ověřit nástroj pro vyrovnávání nedostat. úrovně zvládnutí CJ u žáků přicházejících ze ZŠ. Vytvoříme a ověříme 7 nových 30 hod. výukových modulů - "Vyrovnávací" a "Odbornost" (pro 3 pilotní  oboryvzdělání). Pro všechny moduly vytvoříme a v nich ověříme soubory nových výukových materiálů v listinné/elektronické podobě. Část bude vytvořena i ve verzi pro interaktivní tabuli a pro e-learning.

Obě hlavní aktivity doplníme řadou podpůrných akcí a činností pro žáky a učitele - tematické exkurze, pracovní setkání učitelů spolupracujících škol, konzultace s odborníky, školení pro přípravu materiálů do LMS Moodle (e-learning) a pro interaktivní tabuli, studentské projektové dny, přednášky, webové stránky, tematické projekty.