Moduly
  • Realizace modulu odbornost ve 3. ročnících

Realizace modulu odbornost ve 3. ročnících

Projekt CJPP, který realizujeme od r. 2010 na naší škole, má několik zásadních cílů. Tím stěžejním je zvýšit jazykovou připravenost žáků v oboru, který studují. Ve třetím ročníku je v rámci projektu přidána 1 hodina cizího jazyka.

Přidaná hodina bude věnována odbornosti, to znamená, že si studenti rozšíří specifickou slovní zásobu, naučí se pracovat s autentickým odborným textem, vyhledávat informace a orientovat se v internetových zdrojích, ale i klasických textech.   

Hodinu, která bude součástí pravidelného rozvrhu, koncipujeme tak, aby byla přínosná nejen pro ty, kteří chtějí po maturitě vstoupit do praxe, ale i pro ty, kteří budou pokračovat ve studiu na vysokých školách. 

Během ročního - 30hodinového kurzu - budou probrána témata, která učitelé odborných předmětů považují za důležitá a potřebná pro praxi.

Věříme, že tato projektová aktivita má smysl a její náplň zkvalitní předpoklady konkurenceschopnosti našich absolventů nejen v praktickém životě, ale i při dalším studiu.